Дефиниции

„Игра”: Кампания, която се провежда от Организаторите за Периода на играта сред своите клиенти и сред аудиторията в социалните мрежи, съгласно настоящите Общи условия и имаща за цел да промотира компанията в търсене на нови клиенти.

„Организатори ” са дружествата БГ Естейт – София ЕООД, ЕИК 127619889., със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Шандор Петьофи 13-15 и Л’ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175041752, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул.Никола Вапцаров №55,ЕКСПО 2000

„Участник” е всеки, отговарящ на всички следващи условия:

  1. Е последвал  Instagram страниците на Amber Beauty Club и на La Roche-Posay по време на тегленето на наградата –  15 декември 2020г. 

2.1 Е фен на Facebook страниците на Amber Beauty Club и на La Roche-Posay по време на тегленето на наградата – 15 декември 2020г.

2.2 Е отговорил чрез своя собствен Facebook или Instagram профил с релевантен коментар на въпроса “Какви грижи полагате за кожата си през есента и зимата?” под Facebook или Instagram публикацията на Amber Beauty Club: ‘December Giveaway’  Отговорът не следва да съдържа нецензурно, обиждащо или клеветническо съдържание, както и да не накърнява доброто име на клиниката, неговите свързани дружества и лица, акционери, служители и други сходни.  

„Период на Играта” означава времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Играта в съответствие с настоящите Общи Условия.

Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организаторите и участниците. 

Общите условия са публикувани на уебсайта на Amber Beauty Club. (БГ Естейт – София ЕООД, ЕИК 127619889., със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Шандор Петьофи 13-15)

С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу. 

** Участието в играта НЕ е обвързано с покупка на продукт или услуга от Amber Beauty Club (БГ Естейт – София ЕООД) и НЕ е обвързано с покупка на продукт или услуга от  La Roche-Posay (Л’ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД).

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатори на кампанията са 

  1. БГ Естейт – София ЕООД регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 127619889, седалище и адрес на управление: гр. София ул. ул. Шандор Петьофи 13-15 ; е-mail: info@amberbeautyclub.com  https://amberbeautyclub.com/.
  2. Л’ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК  175041752, седалище и адрес на управление: гр. София ул.  1407, бул.Никола Вапцаров №55,ЕКСПО 2000 е-mail: info@laroche-posay.bg https://www.laroche-posay.bg/.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Всяко лице, което отговаря на дефиницията на „Участник“ и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Игра на Организатора.

ПЕРИОД НА ИГРАТА

Периодът, в който Участникът ще може да се възползва от играта, зависи от платформата, чрез която Участникът участва в играта:  

  • Facebook: Играта във Facebook започва от 17:00 ч. на 07 декември 2020 и приключва в  23:59 ч. на 14 декември 2020 г. (часова зона UTC+ 2).
  • Instagram: Играта в Instagram започва от 17:00 ч. на 04. декември .2020 и приключва в  23:59 ч. на 14 декември 2020 г.

 14 Декември 2020 г. е последният ден, който е обвързващ за Организаторите и, в който Участниците могат да се възползват от играта. Тегленето на победител ще се осъществи на 15.12.2020 и ще бъде обявено публично на Facebook страницата на Amber Beauty Club и на Instagram страницата на Amber Beauty Club.

СЪЩНОСТ НА ИГРАТА:

Механизъм на играта:

(a) В Периода на Играта, Участниците  ще имат възможността да участват в томбола, за да бъдат изтеглени 12 победители (6 от Участниците, които са отговорили на въпроса в Instagram и 6 от Участниците, които са отговорили на въпроса във Facebook ) за наградите: 

  • 6 броя хидратиращ серум против бръчки за чувствителна кожа Hyalu B5 серум 30 мл 
  • 6 комплекта грижа за чувствителната кожа (Hyalu B5 серум 10 мл и мицеларна вода за чувствителна кожа 50 мл) 

(b) Наградите не могат да бъдат заменени от паричната си равностойност. Вида награда, който даден печеливш Участник получи се определя на случаен принцип. Т.е. Печеливш Участник ще получи или 1 брой хидратиращ серум против бръчки за чувствителна кожа Hyalu B5 серум 30 мл  или 1 брой комплект грижа за чувствителната кожа (Hyalu B5 серум 10 мл и мицеларна вода за чувствителна кожа 50 мл) на случаен принцип. 

(c) Участникът следва да е изпълнил всички условия, посочени в раздел “Общи условия, Участник, т.1, т.2.1 и т.2.2”

(d) Всеки Участник може да участва с неограничен брой коментари, но това не оказва влияние върху шанса му за получаване на награда. 


Условия за получаване на награда от Участник:

(а) да е участвал успешно в Играта, така както е предвидено в Чл. 4. ;

(б) да бъде изтеглен на случаен принцип от Организаторите

В случай че Участникът не успее да изпълни предпоставките предвидени по – горе, същият губи правото на получаване на наградата. 

ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Играта на уебсайта на Amber Beauty Club: https://amberbeautyclub.com/ 

ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

 Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Игра.

ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторите обработват личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация можете да намерите на сайта тук: https://amberbeautyclub.com/obshti-uslovia/ 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

(1) Организаторите имат неотменимото право да прекратят, изменят или допълнят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел V Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.